KERÍTÉS TELEPITÉSI ÚTMUTATÓ A betonkerítés rendszerünk megfelel a jó kerítéssel szemben  napjainkban támasztott követelményeknek: gyorsan telepíthető,  biztonságos, kedvező az ára, esztétikus, minden domborzati  viszonyhoz idomul, variálható.  Összeállítása egyszerű és gyors. A kerítésoszlopok  tengelytávolságainak ismeretében jelölje ki az oszlopok helyét  (feszítsen ki zsinórt), minden oszlop számára készítsen egy  40x40x80 (60) cm gödröt. Ügyeljen arra, hogy az előzőleg kimért  pontok a gödör kőzzéppontjába kerüljenek. Az első oszlopot  helyezze a gödörbe, ügyeljen a pontos mélység kimérésére, állítsa  pontosan függőbe az oszlopot, majd betonozza be. Az első elemet  helyezze el, ékelje ki, állítsa vízszintbe. A többi elemet  folyamatosan ráépítheti, ha kész a kerítésmező, a következő  oszlopot állítsa a helyére. A kerítésmező alsó elme átlag 10 cm-re a  terep szint alá érjen. Törekedjen arra, hogy az egyes elemek  szorosan illeszkedjenek. Mindig ellenőrizze a függőleges és  vízszintes irányt. A betonozáshoz földnedves betont kell használni.  Lejtős terepen lépcsőzetesen kell megépíteni a kerítést. A kerítés  elemek elhelyezéséhez építsen vasbak állványt (ha szükséges). A  kerítéselemek elhelyezése után a függőleges és vízszintes  hézagokat fugázó anyaggal kell kifugázni. A kerítés a kívánt színre  festhető.