ÁSZF ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK  Kérjük, hogy a jelen eladási és szállítási feltételeinket megrendelés  előtt pontosan tanulmányozza át, mert nem áll módunkban  vevőinket ettől eltérő feltételekkel megállapodni.  Kedves vevőink, a hozzánk eljutatott építési terv (részletes  rajz)alapján kiszámoljuk kerítés szükségletét illetve a katalógus  alapján kiválasztott termékekre (típus, darab)árajánlatot  készítünk.  A szerződés a jelen eladási és szállatási feltételek szerint a  mindenkor érvényes árak alapján, a vételár előleg befizetésével jön  létre. Az így létrejött szerződésnek megfelelően az eladó vállalja  igény szerint a kerítéselemek vevő által megadott címre történő  szállítást térítés ellenében.  Megrendelésnek tartalmaznia kell, hogy a KRDEKOR kft. által  gyártott termékei közül, melyik típusból, menyi darabot kíván  megvásárolni, valamint, ha megrendeli a szállítást, közölnie kell a  szállítási címet. Megrendeléskor közöljük Önnel az előre látható  szállítási időpontot. A szállítás pontos napjáról, a termék  átvételére való felkészülés érdekében, 4 nappal korábban  értesítjük.  A kerítéselemek raklapos, pántolt csomagolásban kerülnek  kiszállításra. A szerződésszerű teljesítés elismerése úgy történik,  hogy a vevő a szállítólevelet aláírja, vagy ha konkrét szállatási  napon a vevő vagy képviselője az átvételnél személyesen nem  jelenik meg, a szerződésszerű tejesítést a termék lerakásával  megtörténtnek tekintjük. Az estlegesen a szállításból eredő  töréskárt a vevő köteles a szállítólevélen feltüntetni, illetve, ha az  átvételnél nincs jelen, 2 napon belül írásban bejelenteni.  Amennyiben  a KRDEKOR kft. volt a  fuvarozó, abban az esetben a  KRDEKOR kft. ellenőrzi a töréskárt, annak jogossága esetén azt  rendezi, ezért a törött darabokat meg kell őrizni. A saját fuvarozó  eszközzel történő elszállítás esetén a töréskár a vevőt terheli.  Rendeltetésszerű használat esetén a KRDEKOR kft. garantálja  a  betontermék mérethűségét, fagyállóságát. A felhasználásra kerülő  anyagok változása, a  környezeti hatások és a kötési idő alatti  technológiai folyamatok miatt színeltérések előfordulhatnak.  A vevő a szerződéstől bármely ok miatt eláll, úgy  a befizetett előleg  20% bánatpénz levonásával visszafizeti a KRDEKOR kft.  Amennyiben  a KRDEKOR kft. a szállítási kötelezettségének nem  tesz eleget, úgy  jogosult azt 20 napon belül tejesíteni . Ha tartós  üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya,  közlekedési szabályok és egyéb elháríthatatlan okok miatt nem tud  teljesíteni, jogosult a szerződéstől elállni, és köteles a vevőnek a  vételár előleget visszafizetni.  A kerítés építése után megmaradt egész-ép  anyagokat, bontatlan  kötegeket teljes áron vissza vesszük.  A jelen általános és eladási szerződésben nem szabályozott  kérdésekben a  Polgári Törvénykönyv az irányadó .